Zvýšenie dopravnej bezpečnosti

Z dôvodu vysokej intenzity dopravy a množstva cyklistov a chodcov v našej obci je potrebné neustále rozširovať a revidovať bezpečnostné opatrenia v cestnej premávke. Výstavba priechodov na frekventovaných cestách (napr. na Eisenstädter Straße) musí postupovať rýchlejšie. Cyklistické chodníky sa musia rozširovať rozumným spôsobom a to tak, aby obchádzali ťažko prekonateľné miesta, napr. Batthyany-Platz – Schulstraße. […]

Umwelt – Ja zu erneuerbarer Energie!

Wir müssen ja sagen zu erneuerbarer Energie und nein zu unnötiger Bodenversieglung. Riesige Logistikzentren mit kaum Aussicht auf gut bezahlte Jobs sowie Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche lehnen wir ab. Im Sinne des Umweltschutzes müssen bebaute/versiegelte Flächen, zum Beispiel im Bereich landwirtschaftlicher Betriebe, des Handels oder von öffentlichen Gebäuden, durch Anlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung zusätzlich genutzt werden. […]

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten – vor allem für Jugendliche in Kittsee

Die Jugend soll die schönste Zeit im Leben sein. Doch Jugendlichen wird in Kittsee kaum etwas geboten. Daher muss ein vernünftiges Freizeitareal (z.B.: mit Basketballplatz, Grillmöglichkeit,…) von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Da sind sich alle Fraktionen, zumindest vor der Wahl, einig. Bereits in den letzten Monaten wurde das Thema stark diskutiert und ein […]

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der zahlreichen Radfahrer und Fußgänger in unserer Gemeinde ist es notwendig die Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr laufend zu erweitern und zu überarbeiten. Die Errichtung von Querungen auf hochfrequentierten Straßen (z.B. auf der Eisenstädter Straße) muss zügiger vorangehen. Radwege müssen sinnvoll erweitert werden, um schwerüberwindbare Hindernisse zu vermeiden z.B. Batthyany-Platz – Schulstraße. […]

Modernisierung der Gemeindeverwaltung & Bürgerservice

Für den Parteienverkehr müssen mehr digitale Möglichkeiten geschaffen und die Abläufe im Gemeindeamt neu strukturiert werden zur Verbesserung des Bürgerservice. Ein kleiner Schritt in Richtung Modernisierung wurde bereits mit der Bürgerkarte getan, die in Zukunft nicht nur für die Altstoffsammelstelle und den Badezugang genutzt werden kann, sondern auch weitere Chancen bietet. Was halten Sie von […]

Vybudovanie zberného dvora vrátane zberne surovín

Zberný dvor v Gänsgasse je už roky nedoriešenou témou. Momentálne riešenie zberného dvora ústi do dlhých čakacích dôb a už nezodpovedá dobe. Zamýšľané provizórne riešenie v bývalej budove Zielpunktu taktiež nie je z dlhodobého hľadiska vhodným riešením a ani nie je postačujúce ani vzhľadom na veľkosť našej obce. Preto je nutné vybudovať nový zberný dvor. Zberný dvor by mal byť […]

Životné prostredie – áno verejnej mobilite!

Frekvencia premávky autobusov a vlakov musí byť zvýšená, aby sme znížili dopravnú zaťaženosť obce. Preto považujeme za potrebné, v úzkej spolupráci so susednými obcami a najmä s mestom Bratislava vytvoriť nové dopravné trasy. Sme presvedčení o tom, že sme v tejto téme ešte nevyčerpali všetky možnosti. Predstavte si napríklad, že by autobus č. 297 (viď […]

Životné prostredie – áno obnoviteľnej energii!

Musíme povedať áno obnoviteľnej energii a nie nepotrebnej zastavanosti. Odmietame obrovské logistické centrá s nulovým výhľadom na dobre platené miesta a s nulovým výhľadom na praktiká či možnosti vzdelávania pre mladých. Z hľadiska ochrany klímy musia byť na zastavaných plochách, napríklad na poľnohospodárskych budovách, obchodoch alebo na verejných budovách, umiestnené zariadenia na výrobu obnoviteľných energií. Okrem toho je […]

Viacjazyčnosť v obci

My v LiKi sme presvedčení o tom, že aj obec by sa mala snažiť vytvoriť podnety, ktoré by zjednodušili integráciu občanov Kittsee. V súkromnom živote alebo prostredníctvom zariadení pre deti funguje integrácia výrazne jednoduchšie. Napríklad rodinné centrum Kiki, pod vedením Diany Majkútovej, je spolkom, ktorý hrou a zábavou podporuje začleňovanie a myšlienku jednotného spoločenstva. Tiež sme rozmýšľali o nemecko-slovensko-anglicko-rakúskom online […]

Modernizácia obecnej samosprávy a servisu pre občanov

Musíme vytvoriť viac digitálnych možností pre komunikáciu s občanmi a prenastaviť procesy na obecnom úrade, aby sme zlepšili servis pre občanov. V tomto smere sa nám už malý posun podaril, a to vďaka občianskej karte, ktorá sa v budúcnosti bude dať využiť nielen na zberný dvor a na prístup do Seeparku, ale poskytne nám aj ďalšie možnosti využitia. Čo […]

Sociálne spravodlivé a flexibilné zariadenia starostlivosti o deti

Aj naďalej požadujeme sociálne prijateľné nastavenie poplatkov, ich odstupňovanie pre rodiny s viacerými deťmi a viac ohľaduplnosti voči potrebám pracujúcich rodičov. Nárast poplatkov za školskú družinu vo februári 2018 mnohých prekvapil a postavil pred finančné či časové výzvy. Už vtedy sme podali návrh na zmenu poplatkov, bohužiaľ ale neúspešne. Naozaj sa nesmie stať, že rodičia […]

Priestor pre voľnočasové aktivity – hlavne pre mladých v Kittsee

Mladosť má byť najkrajším obdobím života. Avšak mládeži v Kittsee sa toho veľa neponúka. Je nutné, aby obec vybudovala a dala k dispozícii primeraný voľnočasový areál (napr. s basketbalovým ihriskom, možnosťou grilovania,…). Na tom sa, aspoň pred voľbami, zhodujú všetky politické frakcie. O tejto téme sa počas predchádzajúcich mesiacov veľa diskutovalo a ako možnosť bol prenajatý […]

Perspektívna prístavba školy

Súčasný počet tried je nepostačujúci, hoci už roky existujú plány na rozšírenie školy! Aktuálny počet žiakov v škole si žiada rýchle jednanie. Už roky existujú plány na prístavbu školy a hoci si vyžadujú prepracovanie, z nášho pohľadu sú ešte stále použiteľné. Pôvodne bolo plánované vybudovanie 8-mich ďalších tried so samostatným vstupom zo zadnej časti školskej […]